Voor wie?

Energiemanagement voor bedrijven

Het Energy Hub platform centraliseert alle energiedata and maakt ze beschikbaar voor heel het bedrijf

 • Analyseer energiedata
 • Reduceer de tijd en inspanning voor rapportering
 • Optimaliseer energieverbruik and -opwekking
 • Ontdek nieuwe mogelijkheden tot kostenbesparng

Het Energy Hub platform brengt energiemanagement binnen uw organisatie op een hoger niveau. Vervang de ad-hoc projecten door een systematische aanpak. Handel interne en externe rapportering af in een fractie van de tijd die het anders kost. Betrek de kernpersonen doorheen heel het bedrijf en laat zo op natuurlijke wijze het energiebewustzijn groeien. Gebruik de vrijgekomen middelen voor projecten die echt toegevoegde waarde leveren.

Energiemanagement voor bedrijventerreinen

Door samen te werken en data te delen via de Condugo Energy Hub, ontstaan er synergieën op verschillende niveau’s.

 • Energiebeheer als deel van parkmanagement
 • Breng energieflows in kaart
 • Ontdek nieuwe synergieën
 • Reduceer de CO2-uitstoot

Bedrijventerrein bieden unieke mogelijkheden tot energiebeheer, waarbij over de grenzen van individuele ondernemingen heen gekeken wordt. Veel beheerders drukken dan ook de wens uit om hun terrein CO2-neutraal of duurzaam te maken.

Dankzij het energiemanagementabonnement van Condugo krijgen ze hier ook de mogelijkheden toe. Het biedt een objectieve opvolging van de energiedata van het terrein en zijn bewoners.

 • Integreer energiebeheer in parkmanagement. Energie wordt een facilitaire dienst, die centraal beheerd kan worden. De verbruiksdata van elke terreinbewoner worden via het Energy Hub platform ontsloten en toegankelijk gemaakt voor het betrokken bedrijf. Tegelijkertijd krijgt de terreinbeheerder dashboards die op globaal niveau aangeven wat het verbruik, (de kosten) en de uitstoot van het terrein als geheel zijn. Wanneer er ingrepen worden uitgevoerd, is de impact daarvan ook meteen zichtbaar. Verandert de bezetting van het terrein? De vergelijkingen en trends worden meteen bijgewerkt zodat alle gegevens vergelijkbaar blijven.
 • Breng de energieflows tussen bedrijven in kaart. Visualiseer en analyseer de stromen op het terrein.
 • Ontdek nieuwe synergieën op basis van objectieve data. Identificeer opportuniteiten voor samenwerking tussen bewoners of gemeenschappelijke investeringen. Dankzij de dashboards en simulatoren van het Energy Hub platform wordt de verwachte impact van een ingreep duidelijk.
 • Reduceer CO2 - uitstoot en word een energieneutraal bedrijfsterrein. De actuele uitstoot kan voortdurend opgevolgd worden via het globale dashboard en in periodieke rapporten. De impact op CO2 van uitgevoerde ingrepen - bij één van de bewoners of in de centrale infrastructuur - wordt bijgehouden en de evolutie over tijd weergegeven