Ontdek hoe Condugo toegevoegde waarde brengt

Energie monitoring

Hulp bieden wanneer energie niet tot uw kernactiviteiten behoort

Energie monitoring

Probleem

Geen nauwkeurige opvolging van energie

 • Gebruik aan kennis om adequaat energie-management te hebben
 • Energie behoort niet tot de kernactiviteiten van uw bedrijf

Oplossing

Geïntegreerd platform

 • Tools en meters installeren om voorzieningen te hebben voor energiebeheer
 • Gegevensverzameling van verschillende bronnen
 • Dagelijkse monitoring, opvolging en verbetervoorstellen
 • Assisteren met rapportering

Voordelen

Verbeterd energie-management

 • Overzicht van alle meetpunten
 • 10% winst in energie-efficiëntie
 • Sneller en accurater rapporteren
Neem contact op

Klimaat- en energierapportering

Klimaatrapportage eenvoudig, snel en nauwkeurig maken

Klimaat- en energierapportering

Probleem

Financiële en reputationele gevolgen

 • Excel-bestanden groeien exponentieel en zijn moeilijk te onderhouden
 • Trend-dashboards dekken slechts een deel van de energiegegevens zonder rapportageondersteuning
 • Gegevens worden vaak handmatig geüpload zonder gegevensvalidatie
 • Inconsistenties in rapporten
 • Beperkte documentatie

Oplossing

Geïntegreerd platform dat een digitale energie-tweeling creëert

 • Gegevensverzameling uit verschillende bronnen
 • Gegevensvalidatie met waarschuwingen voor lokale gebruikers
 • Visualisatie (Sankey-diagrammen en trends)
 • Gestandaardiseerd maar flexibel en configureerbaar voor persoonlijke behoeften en siteveranderingen

Voordelen

Snel, makkelijk en accuraat rapporteren

 • Tijd voor rapportage verminderen (tot enkele mandagen per maand per site)
 • Nauwkeurige rapportage dankzij verhoogde datakwaliteit en consistentie
 • Frequentere en nauwkeurigere rapportage leidt tot kortere detectie- en reactietijden voor problemen
Neem contact op

Interne kostenberekening

Transferprijzen op de meest nauwkeurige manier berekenen

Interne kostenberekening

Probleem

Kostprijsboekhouding moet zeer nauwkeurig zijn

 • Energieverbruik in complexe en dynamische processen is moeilijk om nauwkeurig te volgen
 • De huidige tools, waaronder Excel, maken onnauwkeurige berekeningen op basis van geschatte verdeelsleutels
 • Onnauwkeurige informatie over energieverbruik en CO2 leidt tot een onnauwkeurige kostenberekening

Oplossing

Geïntegreerd platform dat een digitale energietweeling creëert

 • Modelleren van energiestromen door alle processen
 • Leg energieconversies, afval-, zij- en recyclagestromen vast
 • Gemakkelijk aanpassen aan veranderingen op de site
 • Maak onderscheid tussen verschillende utilities

Voordelen

100% accurate kostenallocatie

 • Energieverbruik en CO2 kunnen volgen tot op productniveau
 • Toekennen van kosten aan energie- en CO2-verbruik
 • Bereken energiekosten per gebruiker en per energiestroom
 • Bereken transferprijzen nauwkeurig
Neem contact op

Verbeteringen in energie-efficiëntie

Creëer inzicht in uw energiestromen en vergroot het potentieel voor energiebesparing

Verbeteringen in energie-efficiëntie

Probleem

Niet in staat om energie-efficiënties op grote schaal te identificeren

 • Meteruitleestoepassingen bieden beperkt zicht op de huidige energiestromen in complexe processen
 • Beperkt overzicht van (slecht) presterende installaties
 • Niet in staat om de exacte impact van energiebesparingsbeslissingen te observeren

Oplossing

Geïntegreerd platform dat een digitale energietweeling creëert

 • Modelleer energiestromen over processen via een unieke modelleertechniek
 • Leg energieomzettingen, afval-, zij- en recyclagestromen vast
 • Meet de prestaties van alle installaties nauwkeurig
 • Benchmark ten opzichte van totaal energieverbruik en alternatieve vergelijkbare installaties

Voordelen

Verhoogde energie-efficiëntie

 • Win tot 10% energie-efficiëntie
 • Voer veranderingen op grote schaal door
 • Optimaliseer processen als geheel in plaats van lokaal
Neem contact op

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voldoen aan de vraag naar een duurzaam energiebeleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Probleem

Industriële bedrijven zijn de slechtste van de klas op gebied van MVO

 • Industriële bedrijven worden algemeen gezien als grote milieurvervuiler
 • Hun energietransitie is vrij traag
 • Investeerders, klanten en zelfs medewerkers vragen aandacht voor MVO-initiatieven

Oplossing

Kennis over de procesketen verlaagt energieverbruik

 • Breng 100% transparantie in de volledige procesketen door alle energiestromen te modelleren
 • Realiseer efficiëntiewinst
 • Volg energieverbruik en CO2-voetafdruk tot op productniveau

Voordelen

Onderbouw uw klimaatbeleid met exacte cijfers

 • Rapporteer nauwkeurig en betrouwbaar, en verlaag energieverbruik en CO2 cijfers in jaarverslag
 • Verbeter MVO door vrijwillige afspraken over energie-efficiëntie
 • Trek getalenteerde medewerkers aan, verhoog de omzet en verbeter de betrokkenheid
 • Voorkom dat investeerders hun middelen verschuiven naar meer milieuvriendelijke initiatieven
Neem contact op

Energiesamenwerkingen

Het bredere plaatje: identificeer samenwerkingsmogelijkheden op clusterschaal

Energiesamenwerkingen

Probleem

Clusters kunnen hun energiesamenwerking opzetten

 • Geen geschikte tools voor samenwerkingen
 • Beperkt zicht op mogelijkheden voor energie-uitwisseling tussen verschillende bedrijven
 • Niet in staat om opportuniteiten te zien om CO2 te besparen op clusterniveau
 • Onnauwkeurige inzichten over energie-uitwisseling leiden tot een onnauwkeurige kostenberekening

Oplossing

Geïntegreerd platform dat een digitale energie-tweeling creëert

 • Meet de prestaties van bedrijven binnen een cluster om overschotten en tekorten te identificeren
 • Benchmark ten opzichte van andere vergelijkbare bedrijven
 • Modelleer energiestromen van clusters om de samenwerking te verbeteren

Voordelen

Samenwerkingen naar een hoger niveau tillen

 • Verhoog efficiënties en verlaag CO2-emissies met 10%
 • Voer verandering op grote schaal door
 • Optimaliseer uw cluster als geheel in plaats van op bedrijfsniveau
Neem contact op