Chemie en petrochemie

Ontdek onze oplossingen voor de chemische, petrochemische en farmaceutische sector.

Energy Hub software

Energy Hub software

De Energy Hub is een krachtige softwaresuite voor energiebeheer en de eerste tool die de complexe energie- en productiestromen van grote productie-installaties aankan. Dankzij de eigen Metamodelling-technologie van Condugo.

Optimaliseer product - en energiestromen, van individuele installaties tot hun impact op de bedrijfsresultaten. Target intensivering van processen met behulp van gespecialiseerde dashboards, op maat gemaakte rapporten en configureerbare alarmen Koppel energie en productiestromen om het specifieke energieverbruik te verminderen. De Energy Hub gaat veel verder dan monitoring met geavanceerde functies zoals energietoewijzing, prognoses, scenario-analyse of factuurverificatie.Het kan worden geïntegreerd met uw bestaande softwarestack en is rechtstreeks toegankelijk via de webbrowser.

Submetering

Metergegevens vormen de basis voor energiebeheer. Als vuistregel geldt dat 80% van alle energieverbruik in het bedrijf moet worden bijgehouden met afzonderlijke submeters: crackers, reactoren, destillatie, pompen, compressoren, extruders, …

Submetering vereist geschikte meers voor elk energietype (elektriciteit, gas, stoom, warm water, ...); communicatie en data-capturing; en ten slotte verwerking en visualisatie.

Condugo biedt u een submetering die is aangepast aan uw vereisten - hetzij als een nieuwe installatie of als de uitbreiding van een bestaande installatie. We zijn leverancieronafhankelijk en kiezen bewust voor bewezen oplossingen en open standaarden om lock-ins te voorkomen.

Energy Management Audit

Energy Management Audit

Wat zijn uw behoeften op het gebied van energiebeheer? Waar zijn de blinde vlekken en wat zijn de risico's? Hoeveel moet je erin investeren en wat is het verwachte rendement? Wat zijn de acties die met prioriteit moeten worden genomen?

De Energy Management Audit is de meest uitgebreide analyse van hoe ver uw organisatie staat. Hij omvat vier gebieden: energieverbruikers en -stromen; data en systemen; kosten en baten; en compliance & rapportage.

De audit biedt u een concreet actieplan en een blauwdruk voor de uitrol of finetuning van een energiebeheersysteem.

Modellering van energiestromen

Modellering van energiestromen

Het begrijpen van energie begint met het begrijpen van de stromen.

Individuele energiemeters zijn slechts meters. Hun relaties geven betekenis aan de waarden die ze meten. Modelleren is uitermate geschikt voor grote en complexe sites. Het biedt inzichten die geen enkele andere analyse kan leveren.

Het model koppelt energiestromen aan -meetpunten, maar ook aan de materiaal-/productiestromen. Beide kunnen zo gelijktijdig geoptimaliseerd worden.

Gebruik het model om heel precies het energieverbruik toe te wijzen en het specifieke energieverbruik te bepalen. Handig voor vroege detectie van productieproblemen.

Modelleren kan rechtstreeks in de Energy Hub software gebeuren. Onze experts ondersteunen u graag bij het opmaken van het model voor uw bedrijf.

Energy Labelling

U weet welke stoffen er in uw producten zitten. Maar hoe zit het met de energie die is ingezet om het te maken? Een energielabel geeft niet alleen aan hoeveel energie naar een bepaald product is gegaan, maar ook wat de bron was en in welke fase van het productieproces die werd gebruikt.

Zulke transparantie is een must. Uw klanten verwachten het. Regelgeving begint het steeds vaker op te leggen Ze elimineert strategisch risico van blinde vlekken

Een labelingcampagne is een gespecialiseerd, data-intensief proces.

  • Verzamelen van (historische) energie- en productiegegevens
  • Een uitgebreid metamodel maken van installaties en energiestromen
  • De productie- en energiegegevens afstemmen op het model
  • Toewijzing van energieverbruik en rapportage

De metamodelling-technologie maakt energie-labeling mogelijk in heel complexe omgevingen. Neem contact op om de opties voor uw bedrijf te bespreken.