Projecten

Innovatieprojecten waar Condugo aan meewerkt

Cofinanciering vanVlaams Agentshap Innoveren en Ondernemen

Flanders logo

In samenwerking met

Borealis logo

Condugo's pilootproject voor de (petro)chemische markt

Met het pilootproject wil Condugo (petro)chemische bedrijven in staat stellen om de klimaat- en energiedoelstellingen op een duurzame, overtuigende en economisch verantwoorde manier te halen.
Meer info & formulier

Nemasis

Nemasis onderzoekt de haalbaarheid van energiebeheersoftware voor de grootindustrie. De studie richt zich zowel op marktverkenning als op het uitwerken van een geschikt business model om zulke software grootschalig in heel Europa uit te rollen.

R-Aces

R-ACES ondersteunt industriële clusters met bewezen potentieel om volwaardige EcoRegions te worden en zo hun uitstoot met minstens 10% terug te dringen. Hiervoor wisselen ze energie-overschotten uit, steunen ze uitgebreid op hernieuwbare energie en binden ze alles aan elkaar met slimme energiebeheersystemen.

DOEN

Condugo werkt mee aan het project DOEN. De bedoeling is om in verschillende provinciën in België en Nederland Energiemakelaars op te richten. Een energiemakelaar onderzoekt en ondersteunt cases rond energie-uitwisseling. Zowel industriële bedrijven onderling als bedrijven en de omliggende stads- en dorpskernen kunnen energie uitwisselen. Zo haalt het project alles uit schaarse duurzame energie. Het project zal de komende drie jaar:

  • Een toolkit maken voor (lokale) besturen en organisaties die als energiemakelaar aan de slag willen.
  • De methodiek testen in 13 cases, op bedrijventerreinen in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Noord-Brabant en Zeeland.
  • Energiemakelaars opstarten binnen de (publieke) projectpartners.
  • Andere partners aansporen om zelf als energiemakelaar aan de slag te gaan.

Dit project ontvangt cofinanciering van de provincie Antwerpen. Meer info op

Scream

“Smart City Roeselare - Energy Awareness and Monitoring” richt zich op de ontwikkeling en implementatie van een uitbreidbaar modulair datagedreven platform dat is verbonden met de energiemeters van gebouwen (publiek, bedrijven) van een stad. Het ondersteunt enerzijds de monitoring van het klimaatbeleid door de gegevens te analyseren, te visualiseren en feedback te geven. Anderzijds biedt het energiebeheer voor en samenwerking tussen de aangesloten gebouwen en bedrijven. De site “Schiervelde” zal worden gebruikt als een eerste demonstratiesite, waarna het platform wordt uitgebreid naar de hele stad Roeselare.