Projecten

Innovatieprojecten waar Condugo aan meewerkt

DOEN

Condugo werkt mee aan het project DOEN. De bedoeling is om in verschillende provinciën in België en Nederland Energiemakelaars op te richten. Een energiemakelaar onderzoekt en ondersteunt cases rond energie-uitwisseling. Zowel industriële bedrijven onderling als bedrijven en de omliggende stads- en dorpskernen kunnen energie uitwisselen. Zo haalt het project alles uit schaarse duurzame energie. Het project zal de komende drie jaar:

  • Een toolkit maken voor (lokale) besturen en organisaties die als energiemakelaar aan de slag willen.
  • De methodiek testen in 13 cases, op bedrijventerreinen in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Noord-Brabant en Zeeland.
  • Energiemakelaars opstarten binnen de (publieke) projectpartners.
  • Andere partners aansporen om zelf als energiemakelaar aan de slag te gaan.

Meer info op

Scream

“Smart City Roeselare - Energy Awareness and Monitoring” richt zich op de ontwikkeling en implementatie van een uitbreidbaar modulair datagedreven platform dat is verbonden met de energiemeters van gebouwen (publiek, bedrijven) van een stad. Het ondersteunt enerzijds de monitoring van het klimaatbeleid door de gegevens te analyseren, te visualiseren en feedback te geven. Anderzijds biedt het energiebeheer voor en samenwerking tussen de aangesloten gebouwen en bedrijven. De site “Schiervelde” zal worden gebruikt als een eerste demonstratiesite, waarna het platform wordt uitgebreid naar de hele stad Roeselare.